ביצוע הדרכות אצל הלקוח

הדרכה ראשונית במועד ההתקנה, והדרכות משלימות בהתאם לצרכים המתפתחים של הלקוח. קיום מערכת מדריכים מקוונת מקיפה ומתעדכנת בעברית.

משך ההדרכה כשעה, והיא תתקיים במקום בו מותקן הארון, לאחר סיום התקנתו.

1. חובה שיהיה נוכח בהדרכה מנהל המערכת/האחראי שהוגדר על ידי הלקוח. אדם זה צריך להיות בעל ידע בסיסי בתפעול מחשב.

2. בזמן ההדרכה ניתן להגדיר את המפתחות לשימוש, לשם כך יש לדאוג להבאתם בשלב ההדרכה.

3. "מגוון אפקט" אחראית להעברת ההדרכה האפשרית במסגרת שנקבעה מראש. כל נזק או תקלה הנובעים מחוסר ידיעה או שימוש לא נכון ברכיבי הארון, בין אם נושא זה הועבר בהדרכה או שלא, הם באחריותו הבלעדית של הלקוח. באפשרותכם להזמין הדרכות נוספות במידה ויש בכך צורך, או לעיין במדריכים המסופקים על ידנו ועל ידי היצרן בקישור הבא.