welcome

מי אנחנו ?

חברת מגוון-אפקט משווקת מגוון מערכות אחסון ממוחשבות המיועדות למנוע גניבת/אובדן מפתחות וכן למנוע גישה של בלתי מורשים.

המערכות מאפשרות לקיחת מפתחות על ידי משתמשים מורשים בלבד, שומרות את נתוני הגישה והשימוש ומאפשרות שליטה ובקרה מלאות. כל המערכות הן מודולריות, ניתנות להרחבה ומותאמות לעבודה עם מנגנוני גישה שונים.

המערכות משמשות מגוון רחב של עסקים וארגונים - מוסדות ממשלתיים, חברות מסחריות בעלות צי רכב, נמלי תעופה, בתי חולים ומוסדות רפואיים, מוסדות חינוך, בסיסי צבא ומוסדות בטחוניים, מתקני כליאה, חברות ליסינג והשכרת רכב, מרכזים לוגיסטיים ועוד.

ניתן להשתמש במערכות לשמירת מפתחות לרכבים, כיתות, משרדים, חדרי עריכה, חדרי מחשב, אחסון טלפונים ניידים, מחשבים נישאים ועוד.

המערכות מיוצרות על ידי חברת Morse Watchmans בארה"ב, אשר מייצרת ומוכרת מוצרי אבטחה מתקדמים ומחזיקה כ-50 נציגויות ברחבי העולם.